top of page

Het project

Veilige klassen

Het project "luchtreiniging in de klas" is een bouwfysisch-virologisch onderzoek naar luchtreiniging in klaslokalen.

 

Luchtreiniging is een wetenschappelijk bewezen methode om aerosolenconcentraties in binnenruimten sterk te reduceren en hiermee ook het besmettingsrisico, mits  gebruik van goede apparaten met voldoende hoge capaciteit. Daarom willen we effectief nagaan hoezeer dit besmettingen kan terugdringen.

Een bijkomend einddoel van dit project is af te kunnen stappen van mondmaskers in klaslokalen zelf, mits goede luchtreiniging en aanvaarding door de overheid.

 
Voor het grootschalig onderzoeksproject worden luchtreinigers zorgvuldig geselecteerd, indien nodig geanalyseerd in een laboratoriumtest, en dan geïnstalleerd in de klaslokalen. Er gebeuren metingen van temperatuur, luchtvochtigeheid, aerosolenconcentraties, viruslading in de lucht, eventueel ook het virus opgevangen door de luchtreiniger.

 

Daarnaast wordt geregistrateerd wanneer wordt verlucht via open ramen en deuren en wordt bijgehouden hoeveel besmettingen er in de klassen zijn.

Masks in Classroom

Het kernteam

ea298544-0531-11ea-a5dc-88dd132df140.jpg

prof. dr. ir. Bert Blocken

TUe, Nederland

KU Leuven, België

Leen Peteers profile picture.jpg

dr. ir. Leen Peeters

Th!nk E, België

Ft6aO4cj_400x400.jpg

prof. dr. Marc Van Ranst

KU Leuven, België

bottom of page